Lekker Varmtvannsberederen? Hvordan Fikse og Vanlige Årsaker

Trenger du rørlegger? Vi dekker hele Norge!

bilde av en varmtvannsbereder som lekker

Innholdsfortegnelse

Det å oppdage en at varmtvannsberederen lekker kan være en kilde til bekymring og frustrasjon for enhver huseier. Lekkasjer kan ikke bare forårsake vannskader på eiendommen, men også føre til økte energikostnader og potensielt farlige situasjoner. Dette innlegget vil gi en omfattende oversikt over hvorfor varmtvannsberedere kan begynne å lekke, hvordan du kan identifisere og håndtere disse lekkasjene, samt forebyggende vedlikeholdsråd for å hjelpe deg med å unngå fremtidige problemer.

Grunnleggende om Varmtvannsberedere

Før vi går inn på lekkasjespesifikke temaer, la oss forstå grunnleggende om hvordan en varmtvannsbereder fungerer. En varmtvannsbereder er i hovedsak en stor tank som holder og varmer opp vannet ditt til daglig bruk i hjemmet. Det er to hovedtyper av varmtvannsberedere: tank-typer og tankløse. Mens tankløse varmtvannsberedere er kjent for deres effektivitet og lang levetid, er det de med tank vi oftest ser lekkasjer i.

Varmtvannsbereder lekker

Varmtvannsbereder Lekker – Vanlige Årsaker

Varmtvannsberedere kan lekke av flere årsaker, fra enkle problemer som kan fikses hjemme, til mer komplekse problemer som krever profesjonell hjelp. Noen av de vanligste årsakene til lekkasje inkluderer:

 1. Slitte Tilkoblinger eller Fittings: Over tid kan tilkoblinger eller fittings som holder vannlinjene til varmtvannsberederen bli slitte eller løse, noe som kan føre til lekkasjer.
 2. Trykkavlastningsventil: Hver varmtvannsbereder er utstyrt med en trykkavlastningsventil som fungerer som en sikkerhetsmekanisme for å forhindre for høyt trykk inne i tanken. Hvis denne ventilen begynner å lekke, kan det være et tegn på at trykket inne i tanken er for høyt, eller at ventilen selv har sviktet.
 3. Korrosjon: Ståltanker kan med tiden ruste og korrodere, spesielt hvis anodepinnen, som beskytter mot korrosjon, har blitt fullstendig forbrukt.
 4. Feil Temperaturinnstillinger: Noen ganger kan for høye temperaturinnstillinger føre til overdrevent trykk inne i tanken, noe som kan føre til lekkasjer.
 5. Defekte Komponenter: Andre komponenter som termostater, varmeelementer (i elektriske beredere), eller gassventilkontroller (i gassberedere) kan også feile og skape lekkasjeproblemer.

Kondensasjon eller Lekkasje?

Det første trinnet i å diagnostisere en lekkasje er å skille mellom kondensasjon og en faktisk lekkasje. Kondensasjon er et vanlig fenomen, spesielt i kjøligere klima eller i kjellere der temperaturen kan være lavere enn i resten av huset. Kondensasjon kan samle seg på utsiden av tanken og dryppe ned på gulvet, noe som etterlater en vanndam. For å teste for kondensasjon, tørk opp vannet og sjekk om det samler seg igjen over tid. Hvis vannet kommer tilbake raskt, kan det være en faktisk lekkasje.

Les også: Hvordan Montere Dusjkabinett Selv – En Guide

Trinnvis Diagnose av Lekkasje

Når du har bekreftet at det er en lekkasje, er det viktig å følge en metodisk tilnærming for å identifisere nøyaktig hvor lekkasjen kommer fra. Her er de trinnene du bør ta:

 1. Slå av strømforsyningen: Dette er et kritisk sikkerhetstrinn. For en elektrisk bereder, slå av kretsbryteren som kontrollerer strømmen. For en gassbereder, slå av gassforsyningen.
 2. Stenge Vannforsyningen: Finn hovedavstengningsventilen til berederen og steng den for å forhindre ytterligere vann i å lekke ut.
 3. Undersøke Berederen: Se nøye på de ulike komponentene i berederen for å identifisere kilden til lekkasjen. Det kan være fra tilkoblingsrør, trykkavlastningsventilen, varmeelementene (på elektriske beredere), eller til og med fra tanken selv.

Hvordan du Fikser Spesifikke Lekkasjer av Varmtvannsbereder

Varmtvannsbereder lekker fra toppen

Hvis lekkasjen kommer fra tilkoblinger på toppen, kan det hende du enkelt kan stramme disse med en skiftenøkkel. Hvis delene er korroderte eller alvorlig skadet, må de skiftes ut.

Sikkerhetsventil varmtvannsbereder lekker

Hvis sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen lekker, må du først sjekke trykket i tanken. Hvis det er innenfor sikre grenser, kan ventilen ha sviktet og må skiftes ut. Dette er en jobb som vanligvis krever en fagperson.

Korrosjonsinduserte Lekkasjer

Korrosjon er en mer alvorlig årsak til lekkasjer og kan bety at tanken må skiftes ut. Tanker med alvorlig korrosjon eller sprekker er ikke reparerbare og må erstattes for å forhindre vannskader og sikkerhetsrisikoer.

Feil Temperaturinnstillinger

Sjekk berederens temperaturinnstillinger og juster dem til anbefalte nivåer. Fortsatt lekkasje etter justering indikerer en mer alvorlig feil som bør undersøkes av en fagperson.

Defekte Komponenter

Hvis lekkasjen skyldes en defekt komponent som en termostat eller varmeelement, vil disse delene kreve utskifting. I noen tilfeller kan det være mer kostnadseffektivt å bytte ut hele berederen, spesielt hvis den er gammel og utsatt for flere feil.

Forebyggende Vedlikeholdsråd

For å unngå fremtidige lekkasjer, følg disse forebyggende vedlikeholdsrådene:

 1. Regelmessig Inspeksjon: Inspeksjon av varmtvannsberederen årlig kan hjelpe med å identifisere problemer før de blir alvorlige.
 2. Skylle Tanken: Årlig skylling av tanken kan fjerne sediment som bygger seg opp og kan korrodere tanken eller påvirke dens funksjonalitet.
 3. Sjekk Anodepinnen: Anodepinnen ofres for å beskytte tanken mot korrosjon. Denne bør sjekkes regelmessig og skiftes ut når den er forbrukt.
 4. Overvåk Trykket: Hold et øye med vanntrykket i hjemmet ditt. For høyt trykk kan overbelaste varmtvannsberederens komponenter og føre til lekkasjer.
 5. Vurder Mykere Vann: Hvis du bor i et område med hardt vann, kan det være lurt å vurdere et vannmykningsanlegg for å redusere mineraloppbygging i berederen.

Når du skal bytte varmtvannsbereder

Selv om regelmessig vedlikehold kan forlenge levetiden til berederen din, kommer et tidspunkt når utskifting blir nødvendig. Tegn på at du kanskje trenger å bytte ut varmtvannsberederen inkluderer:

 1. Alder: Hvis varmtvannsberederen din er mer enn 10 år gammel, øker sjansen for lekkasjer og andre problemer.
 2. Hyppige Reparasjoner: Når kostnadene for reparasjoner begynner å akkumuleres, kan det være mer økonomisk å investere i en ny varmtvannsbereder.
 3. Redusert Effektivitet: Hvis du merker en nedgang i effektiviteten, som at vannet ikke blir så varmt som før eller at oppvarmingen tar lengre tid, kan det være et tegn på at berederen er på vei ut.
 4. Synlig Skade: Tegn på korrosjon eller sprekker i tanken er klare indikatorer på at det er på tide å bytte ut berederen.

Konklusjon

Å forstå årsakene til og løsningene på lekkasjer i varmtvannsberedere er essensielt for å opprettholde hjemmets komfort og sikkerhet. Ved å følge forebyggende vedlikeholdsråd og vite når det er på tide å kalle inn en profesjonell eller bytte ut berederen, kan du unngå mange av de vanlige hodepinene forbundet med lekkasjer. Husk at å handle raskt ved første tegn på problemer vil spare deg for både tid og penger over lengre tid. Vi i Rørlegger Stavanger hjelper deg gjerne med dette!